Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64663 Modeliranje in obdelava signalov (VSŠ-AE-KA)

Cilji:

Študenti morajo osvojiti osnovna znanja iz teorije sistemov, obdelave signalov, osnovne pristope pri teoretičnem modeliranju, metode za simulacijo zveznih dinamičnih sitemov, ob tem morajo postati vešči uporabniki okolja Matlab-Simulink.

Opis

Uvod. Sistemi in sistemska teorija, primeri sistemov, procesi, povezava sistemske teorije z modeliranjem

Signali. Vrste, moč in energija. Osnovni signali, uvod v spektralno analizo, Fourier-jeva vrsta, vzorčenje, digitalna obdelava, diskretna Fourier-jeva transformacija, digitalno filtriranje.

Modeliranje procesov. Cilji in pomembne zakonitosti pri modeliranju, vrste modelov, načini modeliranja: teoretično in eksperimentalno modeliranje, modeliranje in simulacija kot enovit ciklični postopek, primeri: avtomobilsko vzmetenje, ogrevanje v prostoru, primer iz populacijske dinamike.

Zapisi matematičnih modelov: diferencialne enačbe, prenosne funkcije, bločni diagrami.

Analiza sistemov v časovnem prostoru: vpliv polov in ničel, obravnava proporcionalnih, integrirnih in diferencirnih sistemov, stabilnost.

Simulacija: simulacijska shema, indirektni način, simulacija prenosnih funkcij.

Orodja za računalniško podprto obdelavo signalov, analizo sistemov in simulacijo: Matlab, Signal Processing Toolbox, Control SystemsToolbox, orodje za simulacijo Matlab- Simulink, okolje za večdomensko objektno orienirano modeliranje in simulacijo Dymola-Modelica.

Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.

Predavatelj: prof. dr. Borut ZUPANČIČ;     govorilne ure: pon. 11-12
Asistent: doc. dr. Gorazd KARER;     govorilne ure: gorazd.karer@fe.uni-lj.si

Študijska literatura

Učbenik: Modeliranje in obdelava signalov
Navodila za laboratorijske vaje: MATLAB S SIMULINKOM - Priročnik za laboratorijske vaje

Datoteke za prenos

Prenesi! Laboratorijske vaje - besedila nalog predmeta Modeliranje in obdelava signalov
ime datoteke: Zupancic\MOS\MOS_VSS_KA_teksti_lab_vaje.zip
velikost: 669 kB
datum: 12.12.2010
Prenesi! Vprašanja za ustni izpit
ime datoteke: Zupancic\MOS\MOS_izpitna_vprasanja_A4.pdf
velikost: 253 kB
datum: 16.2.2011
Prenesi! Učbenik: Modeliranje in obdelava signalov
ime datoteke: Zupancic\MOS\MOS.pdf
velikost: 2662 kB
datum: 2.3.2018
Prenesi! Učbenik: Simulacije dinamičnih sistemov
ime datoteke: Zupancic\SIM.pdf
velikost: 4850 kB
datum: 22.10.2012
Prenesi! Učbenik: Zvezni regulacijski sistemi I.del
ime datoteke: Zupancic\ZRS1.pdf
velikost: 3244 kB
datum: 20.4.2011
Prenesi! Matlabovi programi iz predavanj, fdomain.m in tdomain.m za vaje
ime datoteke: Zupancic\MOS\Matlab_MOS.zip
velikost: 3993 kB
datum: 19.10.2011