Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Teme diplomskih nalog, ki so na voljo:

1. Končna kontrola katalizatorjev s strojnim vidom
Kontaktna oseba(e): Gregor Klančar
Področje dela: strojni vid, avtomatizacija
2. Optimizacija sistema z gorivnimi celicami pri znanem profilu bremena
Kontaktna oseba(e): prof. Maja Atanasijević-Kunc (FE) in dr. Boštjan Pregelj (IJS)
Področje dela: gorivne celice, modeliranje, simulacija, vodenje,
3. Daljinsko vodenje modularnega proizvodnega sistema z uporabo računalnika Raspberry Pi in protokola Modbus
Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer
4. Vrednotenje programskega modula paketa Matlab za identifikacija dinamičnih sistemov z modeli na podlagi Gaussovih procesov (MAG)
Kontaktna oseba(e): Sašo Blažič, Gorazd Karer
Področje dela: identifikacija dinamičnih sistemov, simulacija dinamičnih sistemov, Matlab
5. Načrtovanje algoritma za vodenje v realnem času na platformi NI myRIO
Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer
6. Uporaba programirljive relejske logike Phoenix Contact za vodenje
Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer
7. Optimizacija z roji delcev
Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer
8. Planiranje gladke poti mobilnega vozila
Kontaktna oseba(e): Gregor Klančar
Področje dela: mobilna robotika
9. Modeliranje in simulacija ob uporabi programa AnyLogic
Kontaktna oseba(e): izr. prof. Maja Atanasijević-Kunc
Področje dela: modeliranje in simulacija
10. Analiza proizvodne dinamike
Kontaktna oseba(e): Gašper Mušič
Področje dela: industrijska informatika, modeliranje, vodenje in optimizacija, programiranje
11. Magnetno vodenje plazme v fuzijskem tokamak reaktorju ITER
Kontaktna oseba(e): Sašo Blažič
Področje dela: Načrtovanje vodenja in simulacija multivariabilnih sistemov
12. Ekonomika bolezni ter modeliranje in simulacija
Kontaktna oseba(e): izr. prof. Maja Atanasijević-Kunc
Področje dela: matematično modeliranje, simulacija in optimizacija
13. Fizikalno modeliranje laboratorijskih modelnih naprav v Modelici in vodenje z inverznim modelom
Kontaktna oseba(e): Prof. dr. Borut Zupančič
Področje dela: fizikalno modeliranje, regulacija
14. Razvrščanje opravil s Petrijevimi mrežami
Kontaktna oseba(e): Gašper Mušič
Področje dela: industrijska informatika, modeliranje postopkov, optimiranje in razvrščanje operacij, programsko okolje Matlab
15. Realizacija prostorskega filtriranja za potrebe industrijske diagnostike
Kontaktna oseba(e): Gregor Klančar
Področje dela: obdelava signalov, detekcija in diagnostika napak
16. Uporaba paralelnih arhitektur pri reševanju numeričnih problemov
Kontaktna oseba(e): Borut Zupančič
Področje dela: paralelno programiranje
17. Identifikacija nelinearnih dinamičnih sistemov
Kontaktna oseba(e): Sašo Blažič
Področje dela: ocenjevanje parametrov, identifikacija, Matlab
18. Sodobni diagnostični sistemi za nadzor rotacijskih strojev in pogonov
Kontaktna oseba(e): Igor Škrjanc
Področje dela: obdelava signalov, detekcija in diagnostika napak
19. Izdelava programskega modula paketa Matlab za načrtovanje in analizo multivariabilnih sistemov po metodi glavnih poti
Kontaktna oseba(e): Sašo Blažič
Področje dela: načrtovanje vodenja, računalniška simulacija, Matlab
20. Lokalizacija mobilnega robota v okolju z znano geometrijo
Kontaktna oseba(e): Gregor Klančar
Področje dela: lokalizacija, mobilna robotika, simulacija
21. Modeliranje, analiza in animacija dinamičnih sistemov
Kontaktna oseba(e): Maja Atanasijević-Kunc
Področje dela: modeliranje in simulacija dinamičnih sistemov (lahko vključuje tudi različne aspekte vodenja)
22. Objektno orientirano modeliranje in simulacija z jezikom MODELICA
Kontaktna oseba(e): prof. dr. Borut Zupančič
Področje dela: modeliranje in simulacija
23. Uglaševanje multivariabilnih regulatorjev (UNI)
Kontaktna oseba(e): Maja Atanasijević-Kunc
Področje dela: Načrtovanje vodenja in simulacija multivariabilnih sistemov