Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Teme diplomskih nalog, ki so na voljo:

1. Uporaba tehnologije obdelave podatkov na robu omrežja (edge computing) pri spremljanju in vodenju procesov
Kontaktna oseba(e): Gašper Mušič
Področje dela: industrijska informatika
2. Demonstracijsko krmilje z uporabo vgradnega PC Beckhoff CX5120
Kontaktna oseba(e): Gašper Mušič
Področje dela: računalniško vodenje procesov, industrijska informatika
3. Optimizacija sistema z gorivnimi celicami pri znanem profilu bremena
Kontaktna oseba(e): prof. Maja Atanasijević-Kunc (FE) in dr. Boštjan Pregelj (IJS)
Področje dela: gorivne celice, modeliranje, simulacija, vodenje,
4. Vrednotenje metode modeliranja na podlagi Gaussovih procesov (MAG)
Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer (Juš Kocijan)
Področje dela: identifikacija dinamičnih sistemov, simulacija dinamičnih sistemov, avtomatsko vodenje, Matlab
5. Merjenje globine anestezije z indeksom BIS (MAG)
Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer
6. Modeliranje, simulacija in vodenje rotacijskega nihala (MAG)
Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer
7. Vrednotenje programskega modula paketa Matlab za identifikacija dinamičnih sistemov z modeli na podlagi Gaussovih procesov (MAG)
Kontaktna oseba(e): Sašo Blažič, Gorazd Karer
Področje dela: identifikacija dinamičnih sistemov, simulacija dinamičnih sistemov, Matlab
8. Optimizacija z rojem delcev
Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer
9. Planiranje gladke poti mobilnega vozila
Kontaktna oseba(e): Gregor Klančar
Področje dela: mobilna robotika
10. Modeliranje in simulacija ob uporabi programa AnyLogic
Kontaktna oseba(e): izr. prof. Maja Atanasijević-Kunc
Področje dela: modeliranje in simulacija
11. Ekonomika bolezni ter modeliranje in simulacija
Kontaktna oseba(e): izr. prof. Maja Atanasijević-Kunc
Področje dela: matematično modeliranje, simulacija in optimizacija
12. Razvrščanje opravil s Petrijevimi mrežami
Kontaktna oseba(e): Gašper Mušič
Področje dela: industrijska informatika, modeliranje postopkov, optimiranje in razvrščanje operacij, programsko okolje Matlab
13. Lokalizacija mobilnega robota v okolju z znano geometrijo
Kontaktna oseba(e): Gregor Klančar
Področje dela: lokalizacija, mobilna robotika, simulacija
14. Modeliranje, analiza in animacija dinamičnih sistemov
Kontaktna oseba(e): Maja Atanasijević-Kunc
Področje dela: modeliranje in simulacija dinamičnih sistemov (lahko vključuje tudi različne aspekte vodenja)
15. Uglaševanje multivariabilnih regulatorjev (UNI)
Kontaktna oseba(e): Maja Atanasijević-Kunc
Področje dela: Načrtovanje vodenja in simulacija multivariabilnih sistemov