Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Analiza proizvodnih postopkov z metodami podatkovnega rudarjenja

Področje dela: industrijska informatika, modeliranje postopkov, programsko okolje Matlab

Opis naloge:
V računalniško podprti proizvodnji se sproti zajemajo velike količine podatkov, ki jih je smiselno analizirati za potrebe spremljanja in optimizacije proizvodnje. Eden od možnih pristopov k analizi podatkov o zaporedjih opravljenih postopkov je t.i. rudarjenje procesov (angl. process mining), ki na podlagi arhiviranih podatkov gradi modele v obliki diskretnih stanj in prehodov, npr. v obliki Petrijeve mreže. S pomočjo dobljene mreže lahko analiziramo preteklo dogajanje v proizvodnem procesu, lahko zaznavamo odstopanja od predvidenega poteka postopkov, lahko pa tudi planiramo nadaljnje operacije v postopku.  
 
V nalogi je potrebno v Matlabu izvesti osnovni algoritem za gradnjo Petrijevih mrež na podlagi arhiviranih podatkov in ga preizkusiti na vzorcih arhiviranih podatkov.

Literatura:
- W.M.P. van der Aalst, A.J.M.M. Weijters, L. Maruster, "Workflow Mining: Discovering  
Process Models from Event Logs" IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 16(9), 1128–1142, 2004  
 
- B.F. van Dongen, A.K. Alves de Medeiros, and L.Wen, "Process Mining: Overview and Outlook of Petri Net Discovery Algorithms", Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency II, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5460, 2009

Kontaktna oseba(e): Gašper Mušič

Naloga na voljo od: takoj

[nazaj na spisek prostih tem]