Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Vrednotenje algoritma za določanje stabilnost zaprtozančnega sistema, ki vsebuje neparametrični model

Opis naloge:
V spodaj navedenih delih je podrobno opisan algoritem za določanje stabilnosti zaprtozančnega sistema, ki vsebuje neparametrični model. Algoritem, zapisan s pseudokodo je potrebno izvesti v enem od programskih jezikov (Python, Matlab, Java itd.) in ga preizkusiti na primerno izbranem primeru.

Literatura:
Vinogradska, J.; Bischoff, B.; Nguyen-Tuong, D.; Peters, J. (2017). Stability of Controllers for Gaussian Process Forward Models, Journal of Machine Learning Research (JMLR), 18, 100, pp.1-37.  
Vinogradska, J. (2017). Gaussian Processes in Reinforcement Learning: Stability Analysis and Efficient Value Propagation, PhD Thesis.  
Vinogradska, J.; Bischoff, B.; Nguyen-Tuong, D.; Romer, A.; Schmidt, H.; Peters, J. (2016). Stability of Controllers for Gaussian Process Forward Models, Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML).  
ŠUŠTAR, Tomaž. Določanje reda dinamičnega modela na podlagi Gaussovih procesov : diplomsko delo univerzitetnega študija. Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2013

Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer (Juš Kocijan)

Naloga na voljo od: takoj

[nazaj na spisek prostih tem]