Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Optimizacija z rojem delcev

Opis naloge:
Naloga obsega spoznavanje z metodo optimizacije z roji delcev (angl. Particle Swarm Optimization – PSO), pregled in ovrednotenje modifikacij metode, ki se pojavljajo v literaturi. Metodo je treba uporabiti na praktičnem primeru, in sicer pri optimizaciji v prediktivnem vodenju dinamičnega sistema. Cilj naloge je razvoj grafičnega uporabniškega vmesnika, ki omogoča nastavljanje parametrov in prikaz delovanja med izvajanjem optimizacije.  
 
Nalogo je mogoče izvesti z uporabo primerne grafične kartice, ki omogoča paralelno procesiranje.

Literatura:
/

Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer

Naloga na voljo od: po dogovoru

[nazaj na spisek prostih tem]