Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Uporaba tehnologije obdelave podatkov na robu omrežja (edge computing) pri spremljanju in vodenju procesov

Področje dela: industrijska informatika

Opis naloge:
Tehnologija obdelave podatkov na robu omrežja (edge computing) je prilagojena uporabi naprednih metod analize podatkov in podatkovnega rudarjenja v sistemih, ki zajemajo velike količine podatkov v realnem-času. Shranjevanje tolikšne količine surovih podatkov za potrebe naknadne analize je problematično in le redko smiselno. Smiselna je sprotna obdelava podatkov že na mestu zajema in nato zgolj shranjevanje obdelanih in/ali agregiranih informacij.  
 
Med tovrstne sisteme se uvrščajo tudi industrijski sistemi interneta stvari (IIoT) kot sestavni del Industrije 4.0. Za potrebe spremljanja in vodenja procesov s pomočjo zajetih podatkov je možno uporabiti obdelavo podatkov na robu, katere rezultat je lahko npr. v pomoč pri prediktivnem vzdrževanju, pri kontroli kakovosti s pomočjo klasifikacije slik, pri optimizaciji porabe energije s pomočjo napovednih modelov ipd.  
 
V nalogi je potrebno preizkusiti okolje Microsoft Azure IoT Edge in zgraditi vzorčni primer napovednega modela na podlagi podatkov iz simuliranega ali realnega industrijskega procesa.  
 
Več podatkov o razvojnem okolju:  
https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-edge/  
 
Zaključna naloga je primerna za 2. stopenjski magistrski študij.

Kontaktna oseba(e): Gašper Mušič

Naloga na voljo od: takoj

[nazaj na spisek prostih tem]