Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Končna kontrola katalizatorjev s strojnim vidom

Področje dela: strojni vid, avtomatizacija

Opis naloge:
Za zmanjševanje emisij nevarnih in škodljivih plinov vozila uporabljajo katalizatorje, katerih osnova je keramična struktura v obliki satovja.  
Odvisno od vrste motorja mora biti satovje bodisi prehodno bodisi zaprto. Za preverjanje kakovosti izdelave satovja je možno uporabiti sisteme strojnega vida in na ta način doseči 100 % kontrolo kakovosti.  
V nalogi je potrebno analizirati obstoječo programsko opremo naprave za ocenjevanje kakovosti izdelave keramične strukture s strojnim vidom. Po analizi je potrebno izvesti izboljšave vgrajenih algoritmov. Pri tem je predvideno delo v programskem jeziku C#.

Kontaktna oseba(e): Gregor Klančar

Naloga na voljo od: po dogovoru

[nazaj na spisek prostih tem]