Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Načrtovanje vodenja zveznih procesov z uporabo krmilnikov Siemens S7 ter izdelava nadzornega sistema

Področje dela: vodenje, nadzorni sistemi

Opis naloge:
Naloga obsega načrtovanje zveznega vodenja sistemov z uporabo krmilnikov Siemens S7-1200. Za izbran proces je potrebno določiti karakteristike procesov, izbrati ustrezen način vodenja, določiti parametre regulatorjev ter sprogramirati krmilnik (sekvenčno in zvezno vodenje). Nadalje je za celotno podporo vodenju potrebno zgraditi nadzorni sistem (SCADA), ki v realnem času prikazuje procesne veličine ter operaterja obvešča o morebitnih nepravilnostih med delovanjem procesa. Izdelava nadzornega sistema poteka preko orodja Simatic WinCC v okolju TIA Portal.

Kontaktna oseba(e): doc. dr. Vito Logar

Naloga na voljo od: takoj

Opombe: Delo poteka na FE. Naloga je namenjena študentom VSŠ.

[nazaj na spisek prostih tem]