Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Modeliranje in obdelava signalov

Modeliranje in obdelava signalov
Borut Zupančič

Predmet: Modeliranje in obdelava signalov

Delovna verzija učbenika, 2011

Ključne besede: Obdelava signalov, modeliranje, simulacija

Cilji:  
Študenti morajo osvojiti osnovna znanja iz teorije sistemov, obdelave signalov, osnovne pristope pri teoretičnem modeliranju, metode za simulacijo zveznih dinamičnih sitemov, ob tem morajo postati vešči uporabniki okolja Matlab-Simulink.  
 
Opis:  
Uvod. Sistemi in sistemska teorija, primeri sistemov, procesi, povezava sistemske teorije z modeliranjem  
 
Signali. Vrste, moč in energija. Osnovni signali, uvod v spektralno analizo, Fourier-jeva vrsta, vzorčenje, digitalna obdelava, diskretna Fourier-jeva transformacija, digitalno filtriranje.  
 
Modeliranje procesov. Cilji in pomembne zakonitosti pri modeliranju, vrste modelov, načini modeliranja: teoretično, eksperimentalno modeliranje in kombinirano modeliranje, modeliranje in simulacija kot enovit ciklični postopek, primeri: avtomobilsko vzmetenje, ogrevanje v prostoru, primer iz populacijske dinamike.  
 
Zapisi matematičnih modelov: diferencialne enačbe, prenosne funkcije, bločni diagrami.  
 
Analiza sistemov v časovnem prostoru: vpliv polov in ničel, obravnava proporcionalnih, integrirnih in diferencirnih sistemov, stabilnost.  
 
Simulacija: simulacijska shema, indirektni način, simulacija prenosnih funkcij.  
 
Orodja za računalniško podprto obdelavo signalov, analizo sistemov in simulacijo: Matlab, Signal Processing Toolbox, Control Toolbox, orodje za simulacijo Matlab- Simulink, okolje za večdomensko objektno orienirano modeliranje in simulacijo Dymola-Modelica.  
 
 
Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.

O avtorju(ih):
Borut Zupančič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, predstojnik Laboratorija za modeliranje, simulacijo in vodenje in predstojnik Katedre za sisteme, avtomatiko in kibernetiko. V letih 2004-2007 je bil predsednik evropske federacije EUROSIM, po l. 2010 pa je njen sekretar. Predava predmete iz področja modeliranja, simulacije in vodenja procesov na dodiplomskem študiju. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem in vodenjem hibridnih sistemov, z več domenskim objektno orientiranim modeliranjem ter z modeliranjem, simulacijo in vodenjem toplotnih in svetlobnih tokov v stavbah in v drugih termičnih procesih. Za rezultate na področju računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča. Je avtor preko 200 domačih in mednarodnih konferenčnih prispevkov ter 50 člankov v revijah.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]