Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
MATLAB S SIMULINKOM - Priročnik za laboratorijske vaje

MATLAB S SIMULINKOM - Priročnik za laboratorijske vaje
Simon Oblak, Igor Škrjanc

Predmet: Regulacije, Simulacije, Seminar I&II (UNI), Modeliranje in simulacija, Osnove sistemov vodenja (VSŠ)

Založba FE in FRI, 2005

Ključne besede: programsko okolje, knjižnica orodij, simulacija

Priročnik je v osnovi namenjen študentom 3. letnika univerzitetnega in 2. letnika visokošolskega strokovnega študija smeri Avtomatika kot pripomoček za izvajanje laboratorijskih vaj. Študentom, ki se prvič srečajo s poglobljeno uporabo programskega paketa MATLAB in orodja SIMULINK, bo v pomoč razlaga osnovnih in nekaterih zahtevnejših funkcij. Študentom višjih letnikov pa bo priročnik dobrodošel pripomoček za osvežitev znanja in vir rešitev nekaterih zahtevnejših problemov. Ker je dobro poznavanje obeh orodij temelj za uspešen študij problemov modeliranja, simulacije in vodenja, je priročnik primeren za vsakogar, ki se bo s pomočjo Matlaba loteval reševanja inženirskih problemov.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Simon Oblak je zaposlen kot mladi raziskovalec v Laboratoriju za avtomatizacijo in informatizacijo procesov na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Vodi praktični del laboratorijskih vaj pri predmetu Modeliranje in simulacija na visokošolskem strokovnem študiju. Njegovo raziskovalno delo obsega analizo in uporabo mehkih sistemov na področjih prediktivnega in adaptivnega vodenja ter sistemov za zaznavanje napak.  
 
Igor Škrjanc je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Vodi vaje pri predmetih Simulacije, Regulacije I, Regulacije II, Seminar I, Seminar II na univerzitetnem študiju in pri predmetih Modeliranje in simulacija in Regulacijska tehnika na visokošolskem strokovnem študiju. Predava pri predmetih Izbrana poglavja iz teorije avtomatskega vodenja in Izbrana poglavja iz adaptivnega in prediktivnega vodenja na podiplomskem študiju. Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje adaptivnega in prediktivnega vodenja in na področje inteligentnih mehkih in nevronskih sistemov.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]