Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
10255 Diskretni regulacijski sistemi (UNI-E-AV)

Predavatelj: prof. dr. Drago MATKO;     govorilne ure: Študenti se lahko oglasijo kadarkoli; najava po el. Pošti zaželjena
Asistent: prof. dr. Sašo BLAŽIČ;     govorilne ure: študenti se lahko oglasijo kadarkoli

Obvestila

Ustni izpitni rok prof. Matko december 2013 [12.11.2013]
Ustni izpiti pri predmetih prof. Matka bodo 5.12 in 12.12 ob 10h v LSMV+LAMS 1 (pozor ena- zraven diplomske sobe) Način prijave: glej obvestilo z dne 7.10.2013!


Režim opravljanja izpita pri predmetih Diskretni regulacijski sistemi in Identifikacija [7.10.2013]
Ker novi E-študent ne omogoča prijav na ustne izpite, bo režim prijavljanja kot sledi: 1. Če še niste opravili pisnega dela izpita, se prijavite na pisni izpit preko novega E-študenta. 2. Roki ustnih izpitov bodo objavljeni na domači strani predmetov. 3. Če ste že pozitivno opravili pisni del izpita (veljavnost pisnega dela je 3 mesece), se prijavite na ustni del izpita tako, da dostavite potrjeno prijavnico za izpit (dobite jo v študentski pisarni) tajnici Katedre za sisteme, avtomatiko in kibernetiko ga. Olgi Zakrajšek (2. nadstropje stavbe B, soba BN202), vsaj 3 dni pred razpisanim ustnim izpitom. Ustni izpiti bodo 12. novembra ob 9.00 uri v laboratoriju LMSV@LAMS II in predvideno v sredini meseca decembra. 4. Novi E-študent ne omogoča vračanja prijavnic. Kdor v predpisanem roku po pisnem izpitu ne bo prišel na ustni izpit, bo ocenjen negativno


Izpitni roki pri predmetih Diskretni regulacijski sistemi in Identifikacije [9.9.2013]
Pri predmetih Diskretni regulacijski sistemi in Identifikacije bo po en vmesni rok v novembru 2013, potem pa bodo po trije roki na leto (v vsakem rednem izpitnem obdobju po en rok).

Študijska literatura

Učbenik: Diskretni regulacijski sistemi
Zbirka vaj: Diskretni regulacijski sistemi, Zbirka vaj

Datoteke za prenos

Prenesi! Poglavja 1-14
ime datoteke: Matko\DRS\Diskretni regulacijski sistemi.zip
velikost: 36624 kB
datum: 15.4.2010
Prenesi! Dovoljene formule za pisni izpit pri predmetu Diskretni regulacijski sistemi
ime datoteke: Blazic\DRS_enacbe.pdf
velikost: 122 kB
datum: 1.6.2006
Prenesi! Publiciranje v Matlabu
ime datoteke: Matko\DRS\Publiciranje_objavljen_dokument.pdf
velikost: 70 kB
datum: 8.3.2011
Prenesi! Povezave med zveznimi in diskretnimi signali in njihove FFT
ime datoteke: Matko\DRS\Povezava_zvezno_diskretno.pdf
velikost: 109 kB
datum: 8.3.2010
Prenesi! Datoteke m za demostrirane primere pogl. 1-14
ime datoteke: Matko\DRS\DRS-primeri.zip
velikost: 221 kB
datum: 11.5.2010

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje bodo potekale v 4 ciklih ob naslednjih terminih:
  • ponedeljek 11:10-13:00
  • ponedeljek 13:10-15:00
  • ponedeljek 15:10-17:00
  • ponedeljek 17:10-19:00
Prijava na laboratorijske vaje in sestava ciklov