Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Diskretni regulacijski sistemi

Diskretni regulacijski sistemi
Drago Matko

Predmet: Diskretni regulacijski sistemi

ZAFER, 1991

Delo najprej obravnava matematične osnove analize diskretnih regulacijskih sistemov, predvsem transformacijo z, diskretno prenosno funkcijo, diskretno Fourierovo transformacijo in algoritem za njeno hitro izračunavanje, to je t.i. hitro Fourierovo transformacijo. Sledi obravnava sistemov s spremenljivkami stanja in opis metod za določevanje diskretne matrike prehajanja stanj. Podane so različne oblike realizacije diskretnih sistemov in njih simulacije na digitalnih računalnikih. Številni primeri ilustrirajo podane metode in postopke. V nadaljevanju je podana definicija frekvenčnega odziva diskretnih sistemov in metod določanja diskretnih ekvivalentov zveznih sistemov, predvsem metodi bilinearne transformacije in stopničaste invariance. Koncepta vodljivosti in spoznavnosti sistemov tvorita osnovo kanoničnim oblikam. Sledi obravnava stabilnosti diskretnih sistemov in sicer vhodno-izhodne stabilnosti in stabilnosti po Ljapunovu. Vpliv povratne zanke na dinamiko sistemov je obravnavan skupaj z regulatorjem stanj in observatorijem. Razširjena transformacija z omogoča določanje obnašanja sistema med vzorci in določanje diskretnih modelov sistemov s časovnimi zakasnitvami.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Drago Matko je leta 1971 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je 1973 tudi magistriral in 1977 doktoriral. Je profesor na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, raziskoval pa je tudi na Institutu za regulacijsko tehniko Tehniške visoke šole v Darmstadtu. Je avtor številnih mednarodnih člankov, za svoje dosežke s področja računalniško podprtega načrtovanja regulacijskih sistemov pa je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]