Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
9S074 Inteligentne metode raziskovanja podatkov v biomedicini (UNI-E-AV)

Opis predmeta

prikazati področje inteligentnih metod v raziskovanju podatkov, Podati osnovne metode inteligentnega modeliranja sistemov,
podati osnove optimizacijskih postopkov pri raziskovanju podatkov,
prikazati primere uporabe inteligentnih metod v biomedicini.

Uvod v inteligentne sisteme. Prikaz inteligentnih sistemov v raziskovanju podatkov, modeliranju, razvrščanju, razpoznavanju, vodenju in detekciji napak. Metode učenja. Metode nenadzorovanega učenja in nadzorovanega učenja. Osnovne metode optimizacije, s poudarkom na metodah, ki so uporabne pri učenju inteligentnih sistemov.
Uvod v nevronske mreže. Pregled različnih struktur nevronskih mrež. Metode učenja nevronskih mrež. Strukture nevronskih mrež pri modeliranju podatkov. Strukture nevronskih mrež pri razvrščanju podatkov. Primeri nevronskih mrež v biomedicini.
Uvod v mehke sisteme. Osnove mehke logike. Pregled različnih oblik mehkih modelov. Mehki model z mejami zaupanja. Gradnja mehki modelov na osnovi podatkov. Ekspertni sistemi na osnovi mehkih modelov. Gradnja ekspertnih sistemov na osnovi podatkov. Primeri ekspertnih sistemov v biomedicini.
Uvod v metodo glavnih komponent. Uporaba metode glavnih komponent pri raziskovanju, kompresiji podatkov in detekciji napak. Primeri metode glavnih komponent v biomedicini.
Metode razvrščanja podatkov. Pregled mehkih metod za razvrščanje podatkov. Mehko rojenje. Metode rojenja na biomedicinskih meritvah.

Gradiva
I. Škrjanc. Inteligentne metode v identifikaciji sistemov, monografija v pripravi, 2008.
O. Nelles. Nonlinear System Identification, Springer 2000.