Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64838 Industrijska informatika (3. stopnja)

Cilj predmeta je predstaviti pomen modelov in formalnih metod pri razvoju in analizi industrijskih informacijskih sistemov. Poudarek je na modeliranju in analizi industrijskih informacijskih sistemov s Petrijevimi mrežami, ki predstavljajo univerzalen okvir za obravnavo sistemov preko celotnega življenjskega cikla, od specifikacij, načrtovanja in analize do implementacije.

Vsebina:

- Osnove industrijskih informacijskih sistemov. Sistemi za planiranje in razvrščanje proizvodnih operacij, sistemi za podporo izvajanju proizvodnje, sistemi za avtomatizacijo proizvodnje.

- Pomen modelov in formalnih metod pri razvoju in analizi industrijskih informacijskih sistemov. Diskretno-dogodkovni, zvezni in hibridni procesi v industriji in pripadajoče tehnike modeliranja.

- Uvod v Petrijeve mreže. Grafična in matematična predstavitev. Lastnosti in tehnike analize. Dosegljivostna analiza. Linearno algebrajska analiza. Časovne, zvezne in hibridne Petrijeve mreže. Simulacija Petrijevih mrež.

- Modeliranje procesov s Petrijevimi mrežami. Modularna gradnja modelov. Postopna razgradnja modelov. Gradnja modelov na podlagi zbranih procesnih podatkov, procesno in podatkovno rudarjenje.

- Uporaba modelov pri razvoju in analizi industrijskih informacijskih sistemov. Avtomatsko generiranje programske kode za vodenje. Uporaba modelov v vodenju in optimizaciji industrijskih procesov. Planiranje in razvrščanje opravil.Predavatelj: prof. dr. Gašper MUŠIČ;     govorilne ure: po dogovoru po e-pošti