Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
dr. Dejan GRADIŠAR

dr. Dejan GRADIŠAR
Former laboratory member

E-mail: dejan[dot]gradisar[at]fe[dot]uni-lj[dot]si
Room no.: A205

I received the B.Sc. degree in 2001 from the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. Currently, I work in the field of information technology in control systems.  
 
Bibliography.

Selected references:

  • Gradišar, D., G. Mušič. Avtomatsko modeliranje proizvodnih sistemov s podatki iz sistemov za planiranje proizvodnje. Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, zv. A, str. 279-282, 2005.
  • Löscher, T., F. Breitenecker, D. Gradišar and G. Mušič. A Matlab-based tool for timed Petri nets. Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, zv. A, str. 273-276, 2005.
  • Gradišar, D., G. Mušič. Petri-net modeling of production systems based on production management data. Proceedings of the 3rd International Workshop on Modelling, Simulation, Verification and Validation of Enterprise Information Systems, Miami, U. S. A., May 2005, str. 29-38, 2005.
  • Mušič, G., D. Gradišar and D. Matko. IEC 61131-3 compliant control code generation from discrete event models. Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control and 2005 Mediterranean Conference on Control and Automation, June 27-29, 2005, Limassol - Cyprus, pp. 346-351, 2005.
  • Gradišar, D., G. Mušič. Simulation of production systems based on timed Petri nets and Matlab. Proceedings of the VIII Triennial International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements. Beograd: SAUM, 2004, str. 267-272., 2004.
  • Gradišar, D., G. Mušič. Razvrščanje proizvodnih opravil z orodji za vodenje projektov. Electrotechnical review, vol. 71, no. 3, pp. 83-88, 2004.

[back to staff list]