Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Marko KLOPČIČ M.Sc.

Marko KLOPČIČ M.Sc.
Former laboratory member

E-mail: markok[at]hermes[dot]si

Marko Klopčič se je rodil 8. januarja 1969 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Ljubljani. Šolanje je nadaljeval na Srednji šoli za računalništvo v Ljubljani, ki jo je junija 1987 končal kot računalniški tehnik. Po služenju vojaškega roka je leta 1988 začel s študijem na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, smer elektrotehnika, procesna avtomatika. Diplomiral je 29. oktobra 1993. Diplomska naloga je imela naslov Načrtovanje mehkih regultorjev. Za delo s tega področja je leta 1994 dobil fakultetno Prešernovo nagrado.  
 
Januarja 1994 se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko v laboratoriju za modeliranje, simulacije in vodenje. V tem letu se je tudi vpisal na podiplomski študij Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani. Magistriral je 2. julija 1997.  
 
Pri svojem delu na fakulteti se je ukvarjal predvsem z raziskovanjem na področjih mehkih regulatorjev in genetskih algoritmov. Delo je obsegalo predvsem raziskovanje uporabe genetskih algoritmov pri iskanju nastavitev mehkih regulatorjev in razvoj orodij za povezavo teh dveh področij. Na osnovi tega dela je objavil tudi nekaj člankov v domačih in tujih strokovnih revijah.  
 
V času dela na Fakulteti za elektrotehniko je Marko Klopčič sodeloval tudi pri izdelavi več diplomskih nalog s področja mehkih regulatorjev in genetskih algoritmov. V tem času je bil tudi na trimesečnem strokovnem izpopolnjevanju v tujini. Sodeloval je pri pripravi in izvedbi laboratorjiskih vaj ter praktikuma na TEMPUS-ALIAC tečajih

Selected references:

[back to staff list]