Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Laboratorij za modeliranje, simulacijo in vodenje

Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme

LMSC&LAMS laboratories

Laboratory of Modelling, Simulation and Control

Laboratory of Autonomous Mobile Systems

Faculty of electrical engineering