Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Načrtovanje algoritma za vodenje v realnem času na platformi NI myRIO

Opis naloge:
Naloga obsega spoznavanje uporabniškega vidika platforme NI myRIO. Cilj naloge je praktični preizkus uporabnosti sistema, ki omogoča deterministično izvajanje algoritmov v realnem času, pri načrtovanju in izvedbi algoritmov za vodenje. Kandidat sistem uporabi na primeru vodenja invertiranega nihala. Rešitev primerja s sistemom vodenja, ki deluje na osebnem računalniku v okolju Matlab-Simulink, pri čemer je poudarek na praktičnih vidikih razvoja in uporabe končne rešitve.

Literatura:
/

Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer

Naloga na voljo od: po dogovoru

[nazaj na spisek prostih tem]