Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Daljinsko vodenje modularnega proizvodnega sistema z uporabo računalnika Raspberry Pi in protokola Modbus

Opis naloge:
Naloga obsega razvoj programa za sekvenčno vodenje v lestvičnem diagramu z uporabo programskega okolja Codesys in njegovo izvedbo na računalniku Raspberry Pi. Program se mora z uporabo protokola Modbus povezati na ustrezne PLK-je Siemens S7 1200, ki so fizično priključeni na laboratorijski modularni proizvodni sistem. Cilj naloge je, da s programom, ki se izvaja na računalniku Raspberry Pi, z uporabo protokola Modbus daljinsko vodimo modularni prozivodni sistem.

Kontaktna oseba(e): Gorazd Karer

Naloga na voljo od: takoj

[nazaj na spisek prostih tem]