Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Električna in mehanska vezja, Študijsko gradivo

Električna in mehanska vezja, Študijsko gradivo
Maja Atanasijević-Kunc, Rihard Karba, Borut Zupančič

Predmet: Električna in mehanska vezja

FE in FRI, 2004

Ključne besede: modeliranje dinamičnih sistemov, analiza sistemov, električna vezja, mehanska vezja

Delo je v prvi vrsti namenjeno študentom drugega letnika na visokošolskem strokovnem študiju, na smeri Avtomatika v pomoč pri študiju istoimenskega predmeta.  
Uvodnemu poglavju, kjer so nanizani številni pojmi, definicije in je nakazana tudi kompleksnost sistemov vodenja, sledi v drugem opis predstavitev sistemov in procesov, kjer smo se zaradi enostavnosti omejili predvsem na linearne probleme.  
Tretje in četrto poglavje razširjata matematično abstraktno obravnavo na področji električnih in mehanskih vezij, pri čemer predstavimo tudi problematiko matematičnega modeliranja sistemov z nekoliko širšega zornega kota, predvsem v luči teoretičnega modeliranja. Ugotovitve, podane v teh dveh poglavjih, omogočajo razširitev in poenotenje idej in so predstavljene v luči analognih sistemov, kot so predstavljeni v petem poglavju.  
Šesto in sedmo poglavje pa sta namenjeni analizi sistemov, ki vedno predstavlja pomemben aspekt modeliranja sistemov in njihovega načrtovanja. Najprej smo podali analizo sistemov v časovnem, nato pa tudi v frekvenčnem prostoru. Uporaba Bodejevega diagrama razširja modeliranje tudi na preproste postopke identifikacije.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Maja Atanasijević-Kunc je docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Predava predmete Modeliranje in simulacija, Osnove sistemov in vodenja, Električna in mehanska vezja (visoki strokovni študij) in Izbrana poglavja avtomatskega vodenja (podiplomski študij) ter vodi vaje pri predmetih Multivariabilni sistemi, Modeliranje procesov in Teorija regulacij (univerzitetni študij). Njena raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje modeliranja, simulacije in računalniškega vodenja procesov, posebno multivariabilnih.  
 
Rihard Karba je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predava predmete Elementi v avtomatiki in robotiki, Modeliranje procesov, Multivariabilni sistemi, Teorija regulacij (dodiplomski študij), Izbrana poglavja iz modeliranja in identifikacije (podiplomski študij). Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena predvsem na področja modeliranja procesov, vodenja multivariabilnih sistemov ter modeliranja in simulacij v biofarmaciji.  
 
Borut Zupančič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predava predmete Regulacije I, Regulacije II, Simulacije (univerzitetni študij - Avtomatika), Modeliranje in simulacija (Visokošolski strokovni študij - Zagotavljanje kakovosti) in Modeliranje, simulacija in vodenje hibridnih sistemov (podiplomski študij). Njegova raziskovalna in pedagoška dejavnost zajema področje modeliranja, simulacije in računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]