Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
ZVEZNI REGULACIJSKI SISTEMI: Primeri frekvenčne analize in sinteze sistemov vodenja

ZVEZNI REGULACIJSKI SISTEMI: Primeri frekvenčne analize in sinteze sistemov vodenja
Igor Škrjanc

Predmet: Regulacije 2

Založba FE in FRI, 2004

Ključne besede: Zvezni regulacijski sistemi, frekvenčne metode načrtovanja

Zvezni regulacijski sistemi-primeri frekvenčne analize in sinteze sistemov vodenja dopolnjuje in nadgrajuje tematiko učbenika Zvezni regulacijski sistemi - II. del in je namenjen vsem, ki bi radi osvojili temeljna znanja s področja  
regulacij, v prvi vrsti pa seveda študentom Avtomatike na FE. Tematika je razdeljena na štiri poglavja. Prvo poglavje obravnava analizo regulacijskih sistemov s pomočjo diagrama lege korenov.  
Drugo poglavje obravnava metode, ki zahtevajo poznavanje frekvenčne karakteristike. V tretjem poglavju obravnavamo prehitevalne, zakasnilne in prehitevalno - zakasnilne  
kompenzacijske metode za načrtovanje regulacijskih sistemov. Četrto poglavje pa opisuje analizo in sintezo sistemov v prostoru stanj.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Igor Škrjanc je docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Vodi vaje pri predmetih Simulacije, Regulacije I, Regulacije II, Seminar I, Seminar II na univerzitetnem študiju in pri predmetih Modeliranje in simulacija in Regulacijska tehnika na visokošolskem strokovnem študiju. Predava pri predmetih Izbrana poglavja iz teorije avtomatskega vodenja in Izbrana poglavja iz adaptivnega in prediktivnega vodenja na podiplomskem študiju. Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje adaptivnega in prediktivnega vodenja in na področje inteligentnih mehkih in nevronskih sistemov.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]