Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Zvezni regulacijski sistemi - I. del

Zvezni regulacijski sistemi - I. del
Borut Zupančič

Predmet: Regulacije I

Založba FE in FRI, 2010

Ključne besede: Vodenje sistemov, regulacije, avtomatizacija, analiza in načrtovanje sistemov vodenja, PID regulatorji, stopenjski regulatorji, večzančni regulacijski sistemi.

Učbenik Zvezni regulacijski sistemi - I. del je namenjen vsem, ki bi radi osvojili temeljna znanja iz področja regulacij, v prvi vrsti pa seveda študentom Avtomatike na Fakulteti za elektrotehniko. Tematika je razdeljena na pet poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, saj obravnava osnovne pojme, ki so neobhodni za dobro razumevanje. Drugo poglavje je namenjeno različnim možnim predstavitvam regulacijskih sistemov. V tretjem poglavju analiziramo regulacijske sisteme s poudarkom na obravnavah v časovnem prostoru. Četrto poglavje je namenjeno analizi in načrtovanju osnovnih algoritmov v industrijskih regulacijskih sistemih. Obravnavamo predvsem zvezne PID regulatorje in preklopne oz. stopenjske regulatorje. V petem poglavju obravnavamo večzančne regulacijske sisteme.  
 
Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.  
 
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Borut Zupančič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predava predmete Regulacije I, Regulacije II, Simulacije (univerzitetni študij - Avtomatika), Modeliranje in simulacija (Visokošolski strokovni študij - Zagotavljanje kakovosti) in Izbrana poglavja iz teorije avtomatskega vodenja (podiplomski študij). Njegova raziskovalna in pedagoška dejavnost zajema področje modeliranja, simulacije in računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]