Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
VODENJE SISTEMOV I, Zbirka laboratorijskih vaj

VODENJE SISTEMOV I, Zbirka laboratorijskih  vaj
Igor Škrjanc

Predmet: Seminar: Vodenje sistemov I

Založba FE in FRI, 2005

Ključne besede: Modeliranje, analiza, simulacija, dinamični sistemi, vodenje

Zbirka laboratorijskih vaj je namenjena študentom 4. letnika univerzitetnega študija smeri Avtomatika. Zbirka služi kot navodilo in pripomoček za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu Seminar: Vodenje sistemov I. Zbirko sestavljajo vaje pri katerih se študentje seznanijo s programskim okoljem Matlab in simulacijskim okoljem Matlab-Simulink. Spoznavanje simulacijskih orodij je povezano s študijem temeljnih problemov modeliranja, simulacije in vodenja. Del vaj je namenjen eksperimentiranju na modelnih napravah, modeliranju in vrednotenju modelov, simulaciji in načrtovanju vodenja.

O avtorju(ih):
Igor Škrjanc je docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Vodi vaje pri predmetih Simulacije, Regulacije I, Regulacije II, Seminar I, Seminar II na univerzitetnem študiju in pri predmetih Modeliranje in simulacija in Regulacijska tehnika na visokošolskem strokovnem študiju. Predava pri predmetih Izbrana poglavja iz teorije avtomatskega vodenja in Izbrana poglavja iz adaptivnega in prediktivnega vodenja na podiplomskem študiju. Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje adaptivnega in prediktivnega vodenja in na področje inteligentnih mehkih in nevronskih sistemov.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]