Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
TEORIJA REGULACIJ Praktikum

TEORIJA REGULACIJ Praktikum
Gregor Klančar

Predmet: Teorija regulacij

Založba FE in FRI, 2011

Ključne besede: modeliranje, analiza, simulacija, dinamični sistemi, vodenje

Praktikum je namenjena študentom 3. letnika univerzitetnega študija smeri Elektronika. Zbirka služi kot navodilo in pripomoček za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu Teorija Regulacij. Zbirko sestavljajo vaje, pri katerih se študentje seznanijo s programskim okoljem Matlab in simulacijskim okoljem Matlab-Simulink. Spoznavanje simulacijskih orodij je povezano s študijem temeljnih problemov modeliranja, simulacije in vodenja. Del vaj je namenjen eksperimentiranju na modelnih napravah, modeliranju in vrednotenju modelov, simulaciji in načrtovanju  
vodenja.

O avtorju(ih):
Gregor Klančar je docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Vodi vaje pri predmetih Teorija regulacij, Elementi za avtomatiko in robotiko, Seminar I, Seminar II na univerzitetnem študiju in pri predmetu Elementi za avtomatiko in robotiko na visokošolskem strokovnem študiju. Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje modeliranja in vodenja avtonomnih mobilnih sistemov ter večagentnih sistemov.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]