Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
TEORIJA REGULACIJ Laboratorijske vaje

TEORIJA REGULACIJ Laboratorijske vaje
Maja Atanasijević-Kunc

Predmet: Teorija regulacij

FE in FRI,

Ključne besede: modeliranje, analiza, simulacija, načrtovanje vodenja dinamičnih sistemov

Gradivo je namenjeno vajam pri predmetu Teorija regulacij, smeri Elektronika na univerzitetnem študiju na Fakulteti za elektrotehniko. Naloge so sestavljene tako, da vodijo študente od enostavnejših h kompleksnejšim problemom obravnave dinamičnih sistemov v časovnem in frekvenčnem prostoru, pri odprto in zaprtozančnem delovanju. Vključujejo tako teoretične kot tudi računalniške pristope reševanja omenjene problematike. Skupina vaj pa je posvečena tudi praktičnemu delu na modelnih napravah. Gradivu je priložena zgoščenka s primeri v Matlab-u, ki uporabljajo tudi funkcije orodij Simulink in CST.

O avtorju(ih):
Maja Atanasijević-Kunc je docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Predava predmete Modeliranje in simulacija, Osnove sistemov in vodenja, Električna in mehanska vezja (visoki strokovni študij) in Izbrana poglavja avtomatskega vodenja (podiplomski študij) ter vodi vaje pri predmetih Multivariabilni sistemi in Modeliranje procesov (univerzitetni študij). Njena raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje modeliranja, simulacije in računalniškega vodenja procesov, posebno multivariabilnih.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]