Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Simulacija dinamičnih sistemov

Simulacija dinamičnih sistemov
Borut Zupančič, Rihard Karba, Drago Matko, Igor Škrjanc

Predmet: Simulacije, Teorija regulacij, Modeliranje in simulacija

Založba FER, 2010

Ključne besede: Simulacija dinamičnih sistemov, modeliranje, zvezna simulacija, simulacijski jeziki, analogno hibridna simulacija, numerične simulacijske metode.

Učbenik Simulacija dinamičnih sistemov je  
namenjen študentom Avtomatike na Fakulteti za elektrotehniko  
pri predmetu Simulacije, vendar je po vsebini nekoliko širši  
in je primeren za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo s proučevanjem  
dinamičnih sistemov. Kajti vsak model realnega procesa je običajno nelinearen, časovno spremenljiv in v takem primeru so  
analitični postopki neuspešni. Edino simulacija nas pripelje  
v relativno kratkem času in brez zamotane matematike do  
zanesljivih in uporabnih rezultatov.  
 
Delo prežno obravnava zvezno simulacijo. Obdelani sta  
predvsem indirektna metoda in simulacija prenosnih funkcij kot  
osnovni simulacijski metodi. Koncept digitalne simulacije pa daje  
znanja za načrtovanje simulacijskih programov v splošnonamenskih programskih orodjih. Precejšen del je posvečen  
simulacijskim orodjem, predvsem jeziku po standardu CSSL in okolju  
Matlab-Simulink. Podrobno pa so obdelani numerični simulacijski  
postopki. Zadnji del prikazuje zgodovino simulacije, ki se je začela z uporabo analogno hibridnih sistemov.  
 
Učbenik je na voljo v elektronski različici. PRENOS  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Borut Zupančič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko  
Univerze v Ljubljani, predstojnik Laboratorija za modeliranje,  
simulacijo in vodenje in predstojnik Katedre za sisteme,  
avtomatiko in kibernetiko. V letih 2004-2007 je bil predsednik  
evropske federacije EUROSIM. Predava predmete iz področja  
modeliranja, simulacije in vodenja procesov na dodiplomskem in  
podiplomskem študiju. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem in  
vodenjem hibridnih sistemov, z več domenskim objektno  
orientiranim modeliranjem, ter z modeliranjem, simulacijo in  
vodenjem toplotnih in svetlobnih tokov v stavbah in v drugih  
termičnih procesih. Za rezultate na področju računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja je prejel nagrado  
sklada Borisa Kidriča. Je avtor približno 200 domačih in  
mednarodnih konferenčnih  
prispevkov ter 50 člankov v revijah.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]