Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
SIMCOS, Jezik za simulacijo zveznih in diskretnih dinamičnih sistemov

SIMCOS, Jezik za simulacijo zveznih in diskretnih dinamičnih sistemov
Borut Zupančič

Predmet: Simulacije, …

ZAFER, 1992

Priročnik jezika SIMCOS, ki omogoča simulacijo zveznih in diskretnih dinamičnih sistemov na osebnem računalniku, je razdeljen na deset poglavij. Prva tri poglavja predstavljajo splošen opis ter način delovanja in niso nujno potrebna za delo z jezikom SIMCOS. Četrto poglavje opisuje jezik, s katerim opišemo simulacijski model. Razen simulacije omogoča jezik SIMCOS tudi kompleksnejše eksperimente, kar je opisano v petem poglavju. Šesto poglavje prikazuje način dela, sedmo pa možnost opisa simulacijskega modela v grafičnem načinu. V osmem poglavju so navedene omejitve in diagnostika prevajalnika, primeri v devetem poglavju pa prikazujejo vse temeljne zmožnosti jezika SIMCOS. V desetem poglavju je navodilo za namestitev jezika na osebni računalnik.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Borut Zupančič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predava predmete Regulacije I, Regulacije II, Simulacije (univerzitetni študij - Avtomatika), Modeliranje in simulacija (Visokošolski strokovni študij - Zagotavljanje kakovosti) in Izbrana poglavja iz teorije avtomatskega vodenja (podiplomski študij). Njegova raziskovalna in pedagoška dejavnost zajema področje modeliranja, simulacije in računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]