Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Seminar: Vodenje sistemov II - praktikum

Seminar: Vodenje sistemov II - praktikum
Igor Škrjanc, Gašper Mušič

Predmet: Seminar: Vodenje sistemov II

Založba FE in FRI, 2006

Praktikum je namenjen študentom 4. letnika smeri Avtomatika, modul  
Procesna avtomatika in Inteligentni sistemi na univerzitetnem  
študiju. V njem so izbrana poglavja iz načrtovanja regulacijskih  
in krmilnih sistemov in navodila za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu  
Seminar: Vodenje sistemov II.  
 
Praktikum sestavlja pet poglavij. V prvem je kratek  
pregled teorije načrtovanja kompenzacijskih regulatorjev in pregled  
načrtovanja v prostoru stanj.  
 
V drugem poglavju so opisane naloge, pri katerih se  
študentje seznanijo z načrtovanjem kompenzacijskih regulacijskih  
sistemov in načrtovanjem v prostoru stanj na primerih simulacije.  
 
V tretjem poglavju so vaje, ki so namenjene  
eksperimentiranju na modelnih napravah, modeliranju in vrednotenju  
modelov, simulaciji in načrtovanju vodenja. Študentje se na ta način  
spoznajo s celotnim načrtovalskim ciklom.  
 
Četrto poglavje vsebuje uvod v logično in sekvenčno  
vodenje. Predstavljeni so programirljivi logični krmilniki in  
lestvični diagram kot eden najpogostejših grafičnih jezikov za  
programiranje logičnih krmilnikov. Obravnavano je tudi prehajanje  
stanj v lestvičnem diagramu, kar je osnova načrtovanja koračnih  
krmilij.

O avtorju(ih):
Igor Škrjanc je izredni profesor na Fakulteti za  
elektrotehniko v Ljubljani. Predava predmet Regulacijska tehnika  
(dodiplomski študij) in predmeta Izbrana poglavja iz teorije  
avtomatskega vodenja in Izbrana poglavja iz prediktivnega in  
adaptivnega vodenja (podiplomski študij). Vodi tudi vaje pri  
predmetih Regulacije I, Regulacije II, Simulacije, Regulacijska  
tehnika in seminarja Vodenje sistemov I in II. Njegova raziskovalna  
dejavnost pa je usmerjena na področje inteligentnih, prediktivnih in  
adaptivnih sistemov vodenja.  
 
 
Gašper Mušič je izredni profesor na Fakulteti za  
elektrotehniko v Ljubljani.  
Predava predmet Računalniško vodenje procesov na visokošolskem  
strokovnem študiju in vodi vaje pri tem predmetu ter pri predmetih  
Regulacije I, Seminar: vodenje sistemov II, Seminar: vodenje sistemov  
III in Računalniško vodenje procesov na univerzitetnem študiju.  
Predava tudi predmet Modeliranje, simulacija in vodenje hibridnih  
sistemov na podiplomskem študiju. Njegova raziskovalna dejavnost  
je usmerjena na področje sistemov diskretnih dogodkov  
in hibridnih sistemov ter v  
razvoj orodij za načrtovanje in izvedbo sistemov vodenja.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]