Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Robustno multivariabilno vodenje, Pogled na teorijo in prakso

Robustno multivariabilno vodenje, Pogled na teorijo in prakso
Juš Kocijan

Založba FER, 1995

Ključne besede: Vodenje dinamičnih sistemov, multivariabilni procesi, analiza in načrtovanje vodenja.

Monografija Robustno multivariabilno vodenje predstavlja rezultate raziskav na področju analize in načrtovanja robustnega multivariabilnega vodenja težavnih sistemov s posebnim poudarkom na vodenju procesov z mrtvim časom. V knjigi je pregled metodologije ugotavljanja robustnosti v različnih prostorih in z različnimi orodji ter pregled metod načrtovanja multivariabilnega vodenja. Podrobneje je obdelano vodenje multivariabilnih procesov z mrtvim časom kot primer težavnih multivariabilnih procesov ter popravljanje obnašanja vodenja z dodatnimi kompenzatorji in njihovo načrtovanje. Ob teoretičnem prikazu je osvetljena problematika prenosa robustnega multivariabilnega vodenja iz teorije v prakso ter z vidika robustnosti opisano vodenje z alternativnima, a vedno bolj uveljavljajočima metodama: z mehkimi regulatorji in umetnimi nevronskimi mrežami.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Juš Kocijan je diplomiral leta 1988, magistriral leta 1990 in doktoriral leta 1993, vse na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Je docent na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, raziskoval pa je tudi na Univerzi v Glasgowu. Objavil je številne članke v domačih in tujih strokovnih revijah. Njegovo raziskovalno področje je načrtovanje vodenja multivariabilnih sistemov.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]