Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Regulacije I, Zbirka primerov in nalog

Regulacije I, Zbirka primerov in nalog
Igor Škrjanc

Predmet: Regulacije I, Regulacijska tehnika - VSŠ

FE in FRI, 2006

Ključne besede: zvezni regulacijski sistemi

Učbenik Regulacije I -- zbirka primerov in nalog dopolnjuje in  
nadgrajuje tematiko učbenika Zvezni regulacijski sistemi - I. del in  
je namenjen vsem, ki bi radi osvojili temeljna znanja s področja  
regulacij, v prvi vrsti pa seveda študentom 3. letnika Avtomatike na  
Fakulteti za elektrotehniko. Tematika je razdeljena na štiri  
poglavja.  
 
Prvo poglavje obravnava Laplaceovo transformacijo, kot osnovno  
orodje za obravnavo regulacijskih sistemov. Obravnavamo lastnosti  
Laplaceove transformacije in inverzne Laplaceove transformacije z  
metodo določanja parcialnih ulomkov z metodo residuov.  
 
Drugo poglavje obravnava možne predstavitve sistemov za analizo in  
sintezo sistemov vodenja. Obravnavamo zapis sistema v obliki  
diferencialne enačbe, prenosne funkcije, bločnega diagrama, diagrama  
poteka signalov, prostora stanj in prehode med posameznimi zapisi.  
 
V tretjem poglavju analiziramo regulacijske sisteme v časovnem in  
s-prostoru. Določamo dinamične lastnosti procesa in obravnavamo  
stabilnost regulacijskih sistemov.  
 
Četrto poglavje pa opisuje načrtovanje enostavnih sistemov vodenja  
po inženirskih metodah (tabelarično), na osnovi nihajnega preizkusa,  
po metodi kompenzacije in z optimiranjem cenilk.  
 
Učbenik vsebuje številne primere, ki so izvedeni analitično.  
Značilni primeri so označeni s trikotnikom.  
Njihova rešitev je prikazana v celoti. Pri ostalih primerih pa so  
podani samo rezultati.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Igor Škrjanc je izredni profesor na Fakulteti za  
elektrotehniko v Ljubljani. Predava predmet Regulacijska tehnika  
(dodiplomski študij) in predmeta Izbrana poglavja iz teorije  
avtomatskega vodenja in Izbrana poglavja iz prediktivnega in  
adaptivnega vodenja (podiplomski študij). Vodi tudi vaje pri  
predmetih Regulacije I, Regulacije II, Simulacije, Regulacijska  
tehnika in seminarja Vodenje sistemov I in II. Njegova raziskovalna  
dejavnost pa je usmerjena na področje inteligentnih, prediktivnih in  
adaptivnih sistemov vodenja.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]