Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Računalniško vodenje procesov, Praktikum

Računalniško vodenje procesov, Praktikum
Gašper Mušič

Predmet: Računalniško vodenje procesov

Založba FE in FRI, 2009

Ključne besede: računalniško vodenje, industrijski regulatorji, programirljivi logični krmilniki, programiranje

Praktikum je namenjen študentom tretjega letnika smeri Avtomatika na visokošolskem strokovnem študiju. Vsebuje navodila za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu Računalniško vodenje procesov. Za lažjo izvedbo laboratorijskih vaj so v gradivu razložene potrebne tehnike programiranja, podani so osnovni podatki o uporabljeni krmilno-regulacijski opremi ter dodana kratka navodila za delo s pripadajočo programsko opremo. Vsebinsko laboratorijske vaje obravnavajo izvedbo regulacij z industrijskimi zančnimi regulatorji, programiranje osnovnih logičnih in števno-časovnih operacij s programirljivimi logičnimi krmilniki ter programiranje zahtevnejših koračnih krmilij. Študentje imajo skozi praktično delo tako možnost spoznati opremo, ki se najpogosteje uporablja pri izvedbi sodobnih računalniških sistemov vodenja v industriji.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Gašper Mušič je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predava predmet Računalniško vodenje procesov na visokošolskem strokovnem študiju in vodi vaje pri tem predmetu ter pri predmetih Regulacije I, Seminar: vodenje sistemov II, Seminar: vodenje sistemov III in Računalniško vodenje procesov na univerzitetnem študiju. Predava tudi predmet Modeliranje, simulacija in vodenje hibridnih sistemov na podiplomskem študiju. Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje dinamičnih sistemov diskretnih dogodkov in hibridnih dinamičnih sistemov, področje nadzornega vodenja in v razvoj orodij za načrtovanje in izvedbo vodenja industrijskih procesov

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]