Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Računalniško vodenje procesov - Praktikum

Računalniško vodenje procesov - Praktikum
Vito Logar, Gašper Mušič

Predmet: Računalniško vodenje procesov

FE, 2017

Ključne besede: računalniško vodenje, industrijski regulatorji, programirljivi logični krmilniki, programiranje

Praktikum je namenjen študentom tretjega letnika smeri Avtomatika na prvostopenjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Aplikativna elektrotehnika. Vsebuje navodila za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu Računalniško vodenje procesov. Za lažjo izvedbo laboratorijskih vaj so v gradivu razložene potrebne tehnike programiranja, podani so osnovni podatki o uporabljeni krmilno-regulacijski opremi ter dodana kratka navodila za delo s pripadajočo programsko opremo.

Gradivo je možno prenesti na sledeči povezavi: Download RVP - praktikum

O avtorju(ih):

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]