Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Računalniško inženirstvo v vodenju sistemov

Računalniško inženirstvo v vodenju sistemov
Drago Matko, Franc Bratkovič, Marko Šega

Predmet: Računalniško podprto inženirstvo

ZAFER, 1993

Učbenik obravnava poleg osnovnih pojmov programskega inženirstva za vodenje sistemov predvsem komercialne pakete za načrtovanje vodenja, za reševanje matematičnih problemov, za zbiranje in obdelavo podatkov ter algoritme za optimizacijo, ki jih pri načrtovanju vodenja pogosto potrebujemo in ki v domači literaturi še niso dovolj obdelani. Uvodno poglavje opredeljuje pojem računalniškega inženirstva in sorodne pojme: računalniško podprto načrtovanje, proizvodnja in testiranje. Drugo poglavje obravnava osnovne pojme programskega inženirstva predvsem s stališča njegove uporabe pri vodenju sistemov. Tretje, četrto, peto, šesto in sedmo poglavje obravnavajo komercialne pakete za vodenje sistemov (ANA, MATLAB, MATRIXx), za reševanje splošnih matematičnih problemov (MATHEMATICA) ter za zbiranje in obdelavo podatkov (LABTECH, DIDASP). Osmo poglavje obravnava parametrsko optimizacijo, deveto neomejene optimizacijske metode in deseto omejene optimizacijske metode.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Franc Bratkovič je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 1960. Tam je tudi leta 1968 magistriral in 1972 doktoriral. Je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, kjer predava elektrotehnikom predmete s področja osnov in metodologije programiranja, uporabe mikroprocesorjev in računalniškega načrtovanja vezij. Napisal je že tri učbenike. Raziskovalno se ukvarja z računalniško podprtimi metodami za reševanje elektrotehniških problemov in uporabo mikroprocesorjev v komunikacijskih sistemih. Doma in v tujini je objavil preko petdeset člankov in referatov s tega področja.  
 
Drago Matko je leta 1971 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je 1973 tudi magistriral in 1977 doktoriral. Je profesor na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, raziskoval pa je tudi na Institutu za regulacijsko tehniko Tehniške visoke šole v Darmstadtu. Je avtor številnih mednarodnih člankov, za svoje dosežke s področja računalniško podprtega načrtovanja regulacijskih sistemov pa je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]