Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Računalniška simulacija

Računalniška simulacija
Borut Zupančič

Predmet: Računalniška simulacija

Delovna verzija, 2012

Ključne besede: Modeliranje, simulacija, simulacijske metode, simulacijska orodja, numerične metode, inženirsko modeliranje

Uvod, vrste simulacije, osnovne metode, orodja za simulacijo, simulacija Simulinka, analiza modelov v Simulinku, simulacija s pomočjo Matlabovih funkcij, simulacija s splošnonamenskimi jeziki, numerični postopki, inženirski pristop v eksperimentalnem modeliranju.  
 


 
 
Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.  
 


O avtorju(ih):
Borut Zupančič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, predstojnik Laboratorija za modeliranje, simulacijo in vodenje in predstojnik Katedre za sisteme, avtomatiko in kibernetiko. V letih 2004-2007 je bil predsednik evropske federacije EUROSIM, od l. 2010 pa je njen sekretar. Predava predmete iz področja modeliranja, simulacije in vodenja procesov na dodiplomskem študiju. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem in vodenjem hibridnih sistemov, z več domenskim objektno orientiranim modeliranjem ter z modeliranjem, simulacijo in vodenjem toplotnih in svetlobnih tokov v stavbah in v drugih termičnih procesih. Za rezultate na področju računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča. Je avtor preko 200 domačih in mednarodnih konferenčnih prispevkov ter 50 člankov v revijah.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]