Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov

Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov
Uredil: S.Strmčnik

Založba FE in FRI, 1998

Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov je monografsko delo, ki sistematično združi v enovit miselni vzorec različne vidike načrtovanja, izvedbe in uporabe sistemov vodenja procesov. Knjiga podaja celovit pogled na tehnologijo računalniškega vodenja, ki se je izoblikoval na podlagi rezultatov dolgoletnih raziskav in razvoja ter neposrednih izkušenj pridobljenih na projektih industrijske avtomatizacije.  
 
Prvi del knjige obravnava konceptualne osnove celostnega pristopa. Poudarek je na razumevanju življenjskega cikla sistemov vodenja in pomenu netehničnih vidikov pri njihovem uvajanju v prakso. Drugi del je posvečen tehničnim vidikom. V njem so predstavljena različna znanja in veščine, orodja in gradniki, s pomočjo katerih načrtujemo, gradimo in uspešno uporabljamo sisteme za vodenje.  
 
Knjiga je namenjena inženirjem različnih strok, ki se s problematiko vodenja srečujejo pri vsakdanjem delu, raziskovalcem, ki jih zanimajo možnosti in omejitve uporabe najnovejših znanj o vodenju ter študentom avtomatike, ki jih zanima celostni pogled na področje.  
 
Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Uredil: S.Strmčnik  
 
Souredili: R.Hanus, Đ.Juričić, R.Karba, Z.Marinšek, D. Murray-Smith, H. Verbruggen, B.Zupančič  
 
Avtorji prispevkov:  
M.Atanasijević-Kunc, M.Bizjak, D. Čuk, J. Černetič, G. Dolanc, S. Gerkšič, G. Godena, N. Hvala, V. Jovan, Đ. Juričić, R. Karba, J. Kocijan, Z. Marinšek, D. Matko, G. Mušič, M. Ostroveršnik, J. Petrovčič, M. Rihar, I.Steiner, S. Strmčnik, P. Šega, I. Škrjanc, B. Zupančič, A. Žnidaršič

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]