Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Osnove sistemov in vodenja, I. del

Osnove sistemov in vodenja, I. del
Peter Šega

Predmet: Osnove sistemov in vodenja

Založba FE in FRI, 1997

Ključne besede: Sistemi, matematični modeli, modeliranje, simulacija, dinamika linearnih sistemov, frekvenčne karakteristike

Knjiga je namenjena študentom smeri avtomatika na Visoki strokovni šoli in seveda vsem, ki so se začeli ukvarjati s sistemi in njihovim vodenjem, kot tudi tistim, ki želijo ponoviti osnovna znanja tega področja. Prvi del učbenika, ki obravnava sisteme, je razdeljen na pet poglavij. V prvem smo seznanjeni s cilji in metodami obravnave sistemov, drugo in tretje poglavje sta namenjeni predstavitvi matematičnih modelov za signale in dinamične procese in postopke za njihovo generacijo - modeliranje, četrto poglavje obravnava simulacijo - analogno, digitalno, hibridno, v petem pa so podrobno obdelani linearni členi, povezave, vezja in njihovo obnašanje v časovnem in frekvenčnem prostoru.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Peter Šega je višji predavatelj na Visoki strokovni šoli Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani. Magistriral je leta 1970 in od tedaj predava Vezja in sisteme, Elemente v avtomatiki in robotiki, Osnove sistemov in vodenja in Računalniško vodenje procesov. Na teh področjih tudi raziskovalno dela in je avtor mnogih člankov iz teh področij.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]