Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
MULTIVARIABILNI SISTEMI

MULTIVARIABILNI SISTEMI
Rihard Karba in Maja Atanasijević-Kunc

Predmet: Multivariabilni sistemi

Založba FE in FRI, 2010

Ključne besede: multivariabilni (MIMO) sistemi, sistemi z več vhodi in izhodi, analiza, načrtovanje vodenja

Multivariabilni (MIMO) sistemi predstavljajo poseben razred sistemov vodenja, ki zaradi prisotnosti interakcij zahtevajo določene razširitve v obravnavi napram bolje poznanim procesom z enim vhodom in izhodom (SISO sistemi).  
 
Pričujoče delo je v prvi vrsti namenjeno študentom 5. letnika Avtomatike, ki poslušajo predmet z istoimenskim naslovom, seveda pa lahko predstavlja koristen pripomoček vsem, ki se na kakršenkoli način srečujejo z omenjeno problematiko.  
 
Delo je razdeljeno v štiri glavna poglavja. V prvem so vpeljani osnovni pojmi, povezani z obravnavo MIMO procesov. Sledi predstavitev matematičnih zapisov in nato poglobljena analiza, ki je delno identična SISO problemom, v določenih pogledih pa zahteva razširjeno obravnavo, da se pokažejo vse pomembne lastnosti te skupine sistemov. Zadnje, četrto poglavje predstavi nekatere značilnejše pristope načrtovanja vodenja MIMO procesov, med katerimi je posebno za kompleksnejše značilna uporaba računalniških pristopov reševanja.

O avtorju(ih):
Rihard Karba je zaslužni profesor Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predaval je predmete Elementi v avtomatiki in robotiki, Modeliranje procesov, Multivariabilni sistemi, Teorija regulacij na dodiplomskem univerzitetnem študiju ter Kompleksni sistemi vodenja in Izbrana poglavja iz modeliranja in identifikacije na podiplomskem študiju. Njegova raziskovalna dejavnost je bila usmerjena predvsem na področja modeliranja procesov, vodenja multivariabilnih sistemov ter modeliranja in simulacij v biofarmaciji.  
 
Maja Atanasijević-Kunc je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Predava predmete Modeliranje in simulacija ter Sistemi in vodenje na visokošolskem strokovnem študiju, Modeliranje procesov in Multivariabilni sistemi na univerzitetnem študiju ter Izbrana poglavja vodenja kompleksnih sistemov na podiplomskem študiju. Njena raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje modeliranja, simulacije in računalniškega vodenja procesov, posebno multivariabilnih.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]