Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Modeliranje procesov, Zbirka primerov z ilustracijami v Matlab-Simulinku

Modeliranje procesov, Zbirka primerov z ilustracijami v Matlab-Simulinku
Maja Atanasijević-Kunc

Predmet: Modeliranje procesov

FE in FRI, 2005

Ključne besede: Modeliranje, simulacija, analiza dinamičnih sistemov

Zbirka primerov s področja modeliranja dinamičnih sistemov je primarno namenjena študentom tretjega letnika univerzitetnega študija na smeri Avtomatika na Fakulteti za elektrotehniko. Kot taka se tudi direktno navezuje na predavanja oz. knjigo Modeliranje procesov, ki jo je napisal prof. Dr. Rihard Karba. Ker pa je problematika modeliranja zelo široka in uporabna pri obravnavi številnih znanstvenih disciplin, je lahko v pomoč vsakomur, ki se želi z omenjeno problematiko seznaniti pobliže. Delo je razdeljeno v šest poglavij. V prvem so skozi primere nakazana področja uporabe modeliranja, v drugem značilne predstavitve in metode reševanja modelov, tretje, četrto in peto poglavje pa ilustrirajo izgradnjo modelov s področja električnih, mehanskih, hidravličnih, pnevmatskih in toplotnih sistemov. V šestem poglavju je predstavljena posebna vrsta modelov, to so prostorni modeli.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Maja Atanasijević-Kunc je docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Predava predmete Električna in mehanska vezja, Modeliranje in simulacija, Osnove sistemov in vodenja (visoki strokovni študij) in Izbrana poglavja iz teorije avtomatskega vodenja (podiplomski študij) ter vodi vaje pri predmetih Modeliranje procesov, Teorija regulacij in Multivariabilni sistemi (univerzitetni študij). Njena raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje modeliranja, simulacije in računalniškega vodenja procesov, posebno multivarabilnih.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]