Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
MODELIRANJE IN SIMULACIJA, Laboratorijske vaje

MODELIRANJE IN SIMULACIJA, Laboratorijske vaje
Maja Atanasijević-Kunc, Andrej Rakar

Predmet: Modeliranje in simulacija

FE in FRI, 2003,

Ključne besede: modeliranje, analiza, simulacija dinamičnih sistemov

Zbirka vaj je primarno namenjena študentom 3. letnika smeri Avtomatika na visokem strokovnem študiju kot pripomoček pri izvajanju laboratorijskih vaj pri predmetu Modeliranje in simulacija. Kot taka se tudi direktno navezuje na snov omenjenega predmeta.  
Opisane vaje bi lahko razdelili v dve glavni skupini. V prvo sodijo prve tri, s pomočjo katerih se študentje seznanijo z nekaterimi zmožnostmi programskega paketa MATLAB in pripadajočega orodja SIMULINK. Ob tem se lahko osredotočijo tudi na opazovanje lastnosti procesov in spoznavajo temeljne značilnosti programskih simulacijskih orodij. Tretja vaja pa dodatno vključuje tudi področje odkrivanja napak pri delovanju procesov.  
Nadaljnje vaje so namenjene eksperimentiranju s pilotnimi napravami, modeliranju in vrednotenju modelov. Študentje imajo skozi praktično delo tako možnost spoznati celoten cikličen postopek modeliranja, ki vključuje tudi uporabo modela.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
 
Maja Atanasijević-Kunc je docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Predava predmete Modeliranje in simulacija, Osnove sistemov in vodenja, Električna in mehanska vezja (visoki strokovni študij) in Izbrana poglavja avtomatskega vodenja (podiplomski študij) ter vodi vaje pri predmetih Multivariabilni sistemi, Modeliranje procesov in Teorija regulacij (univerzitetni študij). Njena raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje modeliranja, simulacije in računalniškega vodenja procesov, posebno multivariabilnih.  
 
Andrej Rakar je leta 1995 diplomiral, leta 2000 pa doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer trenutno deluje kot asistent, poleg tega pa se na Odseku za računalniško avtomatizacijo in regulacije Instituta Jožef Stefan ukvarja s problematiko odkrivanja napak v tehničnih sistemih.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]