Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Modelica

Modelica
Borut Zupančič

Predmet: Računalniška simulacija, Avtomatsko vodenje sistemov, Vodenje sistemov, Modeliranje in obdelava signalov

Delovna verzija, 2013

Ključne besede: Modeliranje, simulacija, več domensko modeliranje, OO modeliranje, akavzalno modeliranje

Vedomensko in objektno orientirano modeliranje, primerjava bločnega in OO modeliranja, jezik Modelica, dogodkovno in hibridno modeliranje, standardna knjižnica Modelica, Dymola, povezava okolij Dymola in Simulink.  
 


 
 
Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.  
 


O avtorju(ih):
Borut Zupančič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, predstojnik Laboratorija za modeliranje, simulacijo in vodenje in predstojnik Katedre za sisteme, avtomatiko in kibernetiko. V letih 2004-2007 je bil predsednik evropske federacije EUROSIM, po l. 2013 pa je njen sekretar. Predava predmete iz področja modeliranja, simulacije in vodenja procesov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem in vodenjem hibridnih sistemov, z več domenskim objektno orientiranim modeliranjem ter z modeliranjem, simulacijo in vodenjem toplotnih in svetlobnih tokov v stavbah in v drugih termičnih procesih. Za rezultate na področju računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča. Je avtor preko 200 domačih in mednarodnih konferenčnih prispevkov ter 50 člankov v revijah.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]