Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Identifikacije

Identifikacije
Drago Matko

Predmet: Identifikacije

Založba FE in FRI, 1998

Ključne besede: Parametrični, neparametrični modeli zveznih in diskretnih procesov, naključni signali, korelacijska analiza, metode najmanjših kvadratov, identifikacija s prilagajanjem modela

Knjiga obravnava področje identifikacij dinamičnih sistemov. Principi identifikacij niso uporabni le v avtomatiki, temveč na številnih področjih, ki uporabljajo znanja sistemske teorije. Prvo poglavje podaja osnovne pojme, drugo pa osnovne koncepte teorije sistemov in signalov. Tretje poglavje obravnava neparametrične identifikacijske metode, to je metodo Fourierove analize, analizo frekvenčnega odziva, korelacijsko analizo in spektralno analizo. Četrto poglavje podaja parametrične identifikacijske metode, predvsem metodo najmanjših kvadratov in njene modifikacije, to je metodo razširjenih najmanjših kvadratov in metodo največje podobnosti, metodo pomožnih spremenljivk in metodo stohastične aproksimacije. Opisan je tudi postopek ocenjevanja parametrov zveznih procesov. Peto poglavje obravnava identifikacijo s prilagajanjem modelov, šesto poglavje pa identifikabilnost modelov. Zadnje, to je sedmo poglavje vsebuje nekatere praktične vidike identifikacij, to je napotke za izbiro vhodnega signala in časa vzorčenja ter opisa postopka za izbiro modela in preskus njegove veljavnosti.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Drago Matko je profesor na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Raziskoval je tudi na institutu za regulacijsko tehniko Tehniške visoke šole v Darmstadtu. Je avtor številnih mednarodnih člankov, za svoje dosežke s področja računalniško podprtega načrtovanja regulacijskih sistemov pa je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]