Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Gradniki sistemov vodenja - delovni zvezek za laboratorijske vaje

Gradniki sistemov vodenja - delovni zvezek za laboratorijske vaje
Juš Kocijan

Predmet: Elementi za avtomatiko in robotiko (UNI)

ZAFER, 2002

Ključne besede: Avtomatika, merilni sistemi, izvršni členi

Gradivo je namenjeno laboratorijskim vajam pri predmetu Elementi za avtomatiko in robotiko na univerzitetnem programu. Zbrano, urejeno in dopolnjeno je glede na opremo, ki se uporablja pri laboratorijskih vajah. Omenjena oprema je izbrana tako, da dobijo študenti pregled nad spektrom dostopnih tipal in nekaterih najpogosteje uporabljanih izvršnih členov.

O avtorju(ih):
Juš Kocijan je diplomiral leta 1988, magistriral leta 1990 in doktroriral leta 1993, vse na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Je izredni profesor na Politehniki Nova Gorica in znanstveni sodelavec na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Tako pri pedagoškem kot raziskovalnem delu se ukvarja z vodenjem dinamičnih sistemov.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]