Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Gradniki sistemov vodenja

Gradniki sistemov vodenja
Rihard Karba

Predmet: Elementi v avtomatiki in robotiki

Založba FER, 1994

Učbenik Gradniki sistemov vodenja predstavlja nekakšen uvodni prikaz najvažnejših gradnikov iz področja tehnologije vodenja sistemov in se tako navezuje na celo vrsto predmetov v študiju elektrotehnike smer Avtomatika na FER. Čeprav je v prvi vrsti namenjen študentom visoko in višješolskega študija na naši fakulteti pa je seveda koristen pripomoček vsem, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s področjem vodenja industrijskih procesov. Tematika je razdeljena na tri poglavja. Prvo obravnava osnovne pojme, terminologijo in člene regulacijske zanke. Drugo poglavje vsebuje pregled in prikaz členov merilnih sistemov s poudarkom na osnovah delovanja in na njihovi uporabnosti v sistemih vodenja. V tretjem poglavju pa je podan pregled v industriji največ uporabljanih izvršnih členov z ustreznimi pogoni.  
 
Preverite dostopnost knjige v knjižnici FE in FRI.

O avtorju(ih):
Rihard Karba je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani.  
Predava predmete: Elementi v avtomatiki in robotiki, Modeliranje procesov, Sistemi za avtomatiko, Teorija regulacij (dodiplomski študij) in Multivariabilni sistemi, Empirični pristop k modeliranju dinamičnih sistemov (podiplomski študij). Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena predvsem na področja modeliranja procesov, teorije vodenja multivariabilnih sistemov ter modeliranja in simulacije v farmakokinetiki.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]