Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Gradniki in tehnologije v sistemih vodenja

Gradniki in tehnologije v sistemih vodenja
Aleš Belič

Predmet: Gradniki v sistemih vodenja, Gradniki v tehnologiji vodenja

Založba FE in FRI, 2012

Ključne besede: avtomatika, sistemi, gradniki sistemov avtomatizacije, merilni sistemi, izvršni sistemi, krmilniki, regulatorji, sistemi za prenos podatkov.

Gradivo je namenjeno študentom pri predmetih Gradniki v sistemih vodenja in Gradniki v tehnologiji vodenja na prvi stopnji študija elektrotehnike ter vsem tistim, ki bi radi obnovili znanje na področju strojne opreme in tehnologijah za prenos podatkov v industrijskih sistemih vodenja. V Uvodu je predstavljena kratka zgodovina sistemov vodenja in trenutno stanje na področju izvedbe in uporabe gradnikov. Drugo poglavje podaja in na kratko razlaga osnovne pojme s področja vodenja. Prikazane so različne strukture in algoritmi vodenja ter parametri, ki jih uporabljamo za ocenjevanje kvalitete vodenja. Tretje poglavje predstavlja različne standardne oznake gradnikov, ki definirajo pogoje uporabe, kot so: zaščita pred okoljskimi dejavniki, eksplozijskim okoljem in udarci. Četrto poglavje je posvečeno analogni in digitalni komunikaciji med gradniki, ki je trenutno najhitreje razvijajoči se segment na področju. Najbolj obsežno je peto poglavje, ki predstavlja glavne merilnike na področju industrijske avtomatizacije. V šestem poglavju je predstavljena strojna oprema krmilnikov in regulatorjev, ki skrbijo za pravilno delovanje sistemov vodenja ter sistemi za komunikacijo človek-stroj. Na kratko je omenjena tudi oprema nadzornih nivojev vodenja. Sedmo poglavje predstavlja izvršne sisteme s stališča inženirja na področju vodenja. Predstavljeni so najpogostejši električni, pnevmatski in hidravlični stroji. Osmo poglavje zaključuje pregled opreme sistemov avtomatskega vodenja in podaja nekatere pogoste izvedbene probleme področja.

O avtorju(ih):
Aleš Belič je diplomiral leta 1994 in doktoriral leta 2000, na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko. Na fakulteti predava predmeta Gradniki v sistemih vodenja in Gradniki v tehnologiji vodenja na prvi stopnji in predmet Modeliranje, identifikacija in simulacija bioloških sistemov. Na interdisciplinarnem študiju Bioznanosti pa je nosilec predmeta Povratna zanka v bioloških sistemih. Pri raziskovalnem delu se ukvarja z modeliranjem, simulacijo in analizo bioloških sistemov s poudarkom na modeliranju in simulaciji metabolnih poti ter z analizo signalov EEG.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]