Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Avtomatika

Avtomatika
Gašper Mušič

Predmet: Avtomatika

Založba FE in FRI, 2014

Ključne besede: avtomatika, sistemi, vodenje, simulacija dinamičnih sistemov, modeliranje dinamičnih sistemov, krmiljenje, regulacija

Učbenik je namenjen študentom izbirnega predmeta Avtomatika v 1. letniku visokošolskega strokovnega študija Aplikativne elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, vendar je zasnovan tako, da je primeren za vse, ki se nameravajo kakorkoli ukvarjati z avtomatiko in želijo pridobiti osnovna znanja tega področja. Poudarjen je predvsem sistemski pristop in načelo zaprtozančnega vodenja, ki je osnova večine samodejno delujočih sistemov v živi in neživi naravi.  
 
Delo obravnava tako krmilne kot regulacijske sisteme. Obdelani so gradniki sistemov avtomatskega vodenja in uporaba programirljivih logičnih krmilnikov. Predstavljene so teoretične osnove dinamičnih sistemov, od modeliranja in simulacije preko prenosnih funkcij do osnov analize v časovnem prostoru. Predstavljene pa so tudi osnove načrtovanja regulacijskih sistemov, nastavljanje regulatorjev in računalniška izvedba PI-regulatorja kot enega najpogosteje uporabljanih regulacijskih algoritmov.  
 
Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.

O avtorju(ih):
Gašper Mušič je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predava predmeta Avtomatika in Računalniško vodenje procesov na prvostopenjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Aplikativna elektrotehnika ter Proizvodni management in Sistemska informatika in logistika na podiplomskem drugostopenjskem študijskem programu Elektrotehnika. Je tudi soizvajalec predmeta Izbrana poglavja vodenja kompleksnih sistemov na doktorskem študiju. Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje modeliranja in simulacije, dinamičnih sistemov diskretnih dogodkov in hibridnih dinamičnih sistemov, področje nadzornega vodenja, vodenje proizvodnje in industrijsko informatiko. Je avtor približno 100 domačih in mednarodnih konferenčnih prispevkov ter 30 člankov v znanstvenih revijah.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]