Terminološki slovar avtomatike
© 2006 Društvo avtomatikov Slovenije

Ideja o slovarju s področja avtomatike ima precej dolgo zgodovino in je pravzaprav še starejša od društva samega. Pripisujemo jo mag. Petru Šegi, ki je pričel z zbiranjem izrazov po vzoru IFAC-ovega slovarja. Z ustanovitvijo društva pa je delo na področju slovarja postalo njegova stalna aktivnost. Težko je imenovati vse, ki so dali svoj prispevek k današnji podobi slovarja, saj je le-ta nastajal mnoga leta s pomočjo mnogih članov društva in ostalih, ki delujejo na področju avtomatike. Kljub temu pa moramo poleg Petra Šege omeniti še Draga Matka, Nenada Muškinjo, Tadeja Bajda, Petra Cafuto, Mirana Rodiča, Majo Atanasijević-Kunc in Saša Blažiča, ki je zasnoval spletno izvedbo slovarja po vzoru različice na zgoščenki.

Slovar deluje v okolju spletnega brskalnika (optimiran je za delo z Internet Explorerjem). V zgornjem delu okna izbiramo pogoje za iskanje po bazi slovarja, v spodnjem delu pa se pojmi izpišejo v urejeni obliki v štirih stolpcih (pojem - angleško - nemško - slovenski opis). Uporabljamo lahko dva načina iskanja pojmov v bazi slovarja. Pri prvem (Napredno iskanje) podamo iskalni niz, število najdenih zapisov pa lahko dodatno skrčimo, če izberemo iskanje po določenem področju avtomatike ali podamo dodatne pogoje. Če je iskalni niz prazen, se izpišejo vsi pojmi iz izbranega področja. Pri tem načinu iskanja so najdeni zapisi vedno urejeni po abecednem vrstnem redu glede na originalni slovenski pojem. Pri drugem (Iskanje po začetnicah besed) načinu filtriramo zadetke glede na prvo črko slovenskega, angleškega ali nemškega pojma, število zadetkov pa lahko dodatno omejimo z izborom določenega področja. Zapisi so urejeni po abecednem vrstnem redu, in sicer v tistem jeziku, po katerem smo iskali ustrezne pojme.